STARTSIDE


VERDITAKSERING
BOLIG/NÆRING


TILSTANDSANALYSE/
BOLIGSALGSRAPPORT


SKADETAKSERING


INGENIØRSTJENESTER BYGG


BEGREPER


KONTAKT

Verditaksering Bolig/næring


Verditakst er et dokument som beskriver eiendommens verdi. 
Dette gjelder:

• Byggekostnad.
• Verdireduksjon for elde og  utidsmessinghet.
• Tomteverdi.
• Teknisk verdi.
• Normal salgs- og anbefalt låneverdi.

Næringseiendommer:  
Verditakster,
Verdivurderinger, 
Utvikling,
Vedlikeholdsberegninger.