STARTSIDE


VERDITAKSERING
BOLIG/NÆRINGTILSTANDSANALYSE/
BOLIGSALGSRAPPORT


SKADETAKSERING


INGENIØRTJENESTER BYGG


OM OSS


KONTAKT

Tilstandsanalyse/Boligsalgsrapport

Hvorfor en tilstandsrapport?
Dersom det foreligger en salg- eller kjøpssituasjon på en eiendom har både selger og kjøper forpliktelser etter loven. Med en tilstandsrapport blir det lettere for selger å oppfylle sin opplysningsplikt på en god måte. Samtidig får kjøper objektiv kunnskap om byggetekniske forhold om eiendommen.

Boligsalgsrapporten:
Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO TAKST, og kan kun utføres av takstingeniører godkjent i et av disse forbundene.
Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport utarbeidet etter nivå 1, hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte.  Boligsalgsrapporten øker tryggheten for alle impliserte parter.
Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som er observert og som har betydning ved eierskifte.
Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, ettersom det ikke foretas åpning av konstruksjoner. 
Eier eller oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten før den tas i bruk.  Dette gjelder selv om selger benytter en eiendomsmegler.